Voorwaarden Kunstuitleen

  • De huurprijs van een kunstwerk bedraagt maandelijks 1% * van de verkoopprijs ( *de minimale bijdrage is € 3,- p.mnd);
  • De huursom is vooraf verschuldigd en dient te worden betaald op de eerste dag van elke nieuwe maand;
  • De huurder ontvangt het kunstwerk in goede staat en draagt er zorg voor het als zodanig te houden;
  • De huurder neemt de verplichting op zich het gehuurde kunstwerk verzekerd te houden. Bij de verzekerde waarde dient uitgegaan te worden van de verkoopwaarde;
  • De huurder zal geen wijzigingen aan het kunstwerk aanbrengen -bijvoorbeeld inlijsting- zonder overleg met de verhuurder;
  • De huurder heeft een voorkeursrecht op de koop van het kunstwerk.
  • De reeds betaalde huursom zal in mindering gebracht worden op de koopsom;
  • Zowel de huurder als verhuurder zijn bevoegd om de overeenkomst op te zeggen, met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand;
  • De huurder verleent de verhuurder het recht om genoemd kunstwerk terug te vorderen, indien en zolang de verhuurder het kunstwerk nodig heeft voor exposities.