Karel Appel

 

Portret Karel AppelKarel Appel (1921–2006) was een kunstschilder, dichter en beeldhouwer die tot de abstract-expressionisten gerekend wordt. Hij heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de moderne kunst in de 20e eeuw en is vooral bekend geworden als lid van de Cobragroep, die zich kenmerkte door een diepgaand verlangen naar kunstzinnige vrijheid, direct gekoppeld aan het verlangen naar oorspronkelijkheid. Zij zochten hun voorbeelden bij díe vormen van kunst die nog niet aangetast waren door conventies en rationaliteit; Bij primitieve culturen, naïeve volkskunst en de creatieve uitingen van kinderen en geestesgestoorden. Karel Appel identificeerde zich met de kunst van het kind en met het kind-zijn zelf; Een verlangen naar de terugkeer tot de kinderlijke eenvoud en de creatieve kracht van het spel. Vanuit deze beeldtaal heeft Appel zich na Cobra in verschillende stijlen verder ontwikkeld.

 Al zijn werken hebben gemeen dat ze voortkomen uit een innerlijke oerkracht. Hij geeft zich totaal over aan zijn vervoering, zijn drift, zijn woede en pijn, met een grote rijkdom aan techniek en expressie. Zijn uitbundige werken met een intens levende stroom van lijnen, vormen en kleuren getuigen van geen enkele twijfel, aanpassing of terughoudend-heid. Het is deze authentieke kracht en vitaliteit die mij raakt in Appel’s werk.